• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Chuẩn bị và báo cáo kết quả thực hiện phục vụ công tác kiểm tra theo Kế hoạch số 2755/KH-SGDĐT ngày 12/7/2023 của Sở GDĐT

Tiêu đề: Chuẩn bị và báo cáo kết quả thực hiện phục vụ công tác kiểm tra theo Kế hoạch số 2755/KH-SGDĐT ngày 12/7/2023 của Sở GDĐT
Số/Ký hiệu: 3100/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 02/08/2023
Ngày ban ký: 02/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Chuẩn bị và báo cáo kết quả thực hiện phục vụ công tác kiểm tra theo Kế hoạch số 2755/KH-SGDĐT ngày 12/7/2023 của Sở GDĐT
File đính kèm: Tệp đính kèm: kh-kiem-tra-day-van-hoa-gdtx-2023.pdfTệp đính kèm: cv-3100.pdfVăn bản khác