• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Chương trình Hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 18/5/2023 của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn t

Tiêu đề: Chương trình Hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 18/5/2023 của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn t
Số/Ký hiệu: 3751/CTr-SGDĐT
Ngày ban hành: 14/09/2023
Ngày ban ký: 14/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Chương trình Hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3751.pdfVăn bản khác