• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Công bố đề thi minh họa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Tiêu đề: Công bố đề thi minh họa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021
Số/Ký hiệu: 1700/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 06/08/2020
Ngày ban ký: 06/08/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Công bố đề thi minh họa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1700-2020-1.pdfTệp đính kèm: deminhhoa.pdfTệp đính kèm: deminhhoatienganh.pdfVăn bản khác