• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Công khai các chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh

Tiêu đề: Công khai các chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 878/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 28/03/2019
Ngày ban ký: 28/03/2019
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Công khai các chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: phulucdinhkemcongvan878.pdfTệp đính kèm: 1_quyetdinh430.pdfTệp đính kèm: 2_quyetdinh10.pdfTệp đính kèm: 3_quyetdinh4812.pdfTệp đính kèm: 4_quyetdinh511.pdfTệp đính kèm: 5_quyetdinh1006.pdfTệp đính kèm: 6_quyetdinh1028.pdfTệp đính kèm: 7_quyetdinh1530.pdfTệp đính kèm: 8_quyetdinh1601.pdfTệp đính kèm: 9_quyetdinh1460.pdfTệp đính kèm: 10_chithi06.pdfTệp đính kèm: 11_vanban1635.pdfTệp đính kèm: 12_quyetdinh1918.pdfTệp đính kèm: 13_quyetdinh1980.pdfTệp đính kèm: 14_vanban4035.pdfTệp đính kèm: 15_vanban4040.pdfTệp đính kèm: 16_vanban7855.pdfTệp đính kèm: 17_chithi11.pdfTệp đính kèm: 18_quyetdinh3446.pdfTệp đính kèm: 19_quyetdinh4135.pdfTệp đính kèm: 20_quyetdinh4136.pdfTệp đính kèm: 21_quyetdinh3350.pdfTệp đính kèm: 22_quyetdinh4269.pdfTệp đính kèm: 23_quyetdinh4373.pdfTệp đính kèm: 24_quyetdinh4394.pdfTệp đính kèm: 25_quyetdinh4555.pdfTệp đính kèm: 26_quyetdinh4556.pdfTệp đính kèm: 878.pdfVăn bản khác