• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Cao Trí

Tiêu đề: Công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Cao Trí
Số/Ký hiệu: 209/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/03/2023
Ngày ban ký: 16/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Cao Trí
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-209-2023_0001.pdf