• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Công tác quản lý, sử dụng thiết bị tiên tiến, hiện đại tại các cơ sở giáo dục năm học 2020 – 2021

Tiêu đề: Công tác quản lý, sử dụng thiết bị tiên tiến, hiện đại tại các cơ sở giáo dục năm học 2020 – 2021
Số/Ký hiệu: 2929/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày ban ký: 14/09/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Công tác quản lý, sử dụng thiết bị tiên tiến, hiện đại tại các cơ sở giáo dục năm học 2020 – 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2929-2020-1.pdf