• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Cung cấp hồ sơ năng lực đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên; bồi dưỡng mô đun 6, 7, 8 cho cán bộ và giáo viên cốt cán thực hiện Chương trình GDPT 2018

Tiêu đề: Cung cấp hồ sơ năng lực đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên; bồi dưỡng mô đun 6, 7, 8 cho cán bộ và giáo viên cốt cán thực hiện Chương trình GDPT 2018
Số/Ký hiệu: 1142/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30/03/2023
Ngày ban ký: 30/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Cung cấp hồ sơ năng lực đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên; bồi dưỡng mô đun 6, 7, 8 cho cán bộ và giáo viên cốt cán thực hiện Chương trình GDPT 2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2721_2_2.pdf