• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Đăng ký tham gia "Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam năm 2023"

Tiêu đề: Đăng ký tham gia "Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam năm 2023"
Số/Ký hiệu: 3476/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 28/08/2023
Ngày ban ký: 28/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đăng ký tham gia "Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam năm 2023"
File đính kèm: Tệp đính kèm: 42_1_dangkythamgia_giaithuong_tptm_stttt.pdfTệp đính kèm: cv-3476.pdfVăn bản khác