• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Đăng ký triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2018-2019

Tiêu đề: Đăng ký triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 1976/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 26/7/2018
Ngày ban ký: 26/07/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đăng ký triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: dangkymohinhtruonghocmoi.pdfTệp đính kèm: maudangky.xlsx