• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

Tiêu đề: Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước
Số/Ký hiệu: 2727/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30/08/2019
Ngày ban ký: 30/08/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước
File đính kèm: Tệp đính kèm: 4601nsnn.signed.pdfTệp đính kèm: cv-2727-2019.signed.pdf