• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Đề nghị phối hợp triển khai Bản ký kết phối hợp công tác chăm sóc, giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022

Tiêu đề: Đề nghị phối hợp triển khai Bản ký kết phối hợp công tác chăm sóc, giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022
Số/Ký hiệu: 4554/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 10/11/2021
Ngày ban ký: 10/11/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đề nghị phối hợp triển khai Bản ký kết phối hợp công tác chăm sóc, giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4554-202.pdfVăn bản khác