• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Dời ngày thi nghề phổ thông bậc THCS khóa thi ngày 16/8/2018

Tiêu đề: Dời ngày thi nghề phổ thông bậc THCS khóa thi ngày 16/8/2018
Số/Ký hiệu: 2172/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 10/8/2018
Ngày ban ký: 10/8/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Dời ngày thi nghề phổ thông bậc Trung học cơ sở khóa thi ngày 16 tháng 8 năm 2018.
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_2172_doingaythinghethcs.pdf