• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Đôn đốc thực hiện công tác tự đánh giá CLGD các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên năm học 2019 - 2020.

Tiêu đề: Đôn đốc thực hiện công tác tự đánh giá CLGD các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên năm học 2019 - 2020.
Số/Ký hiệu: 1623/SGDĐT-NV2
Ngày ban hành: 02/06/2020
Ngày ban ký: 02/06/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đôn đốc thực hiện công tác tự đánh giá CLGD các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên năm học 2019 - 2020.
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1623-2020-1.pdf