• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022-2023

Tiêu đề: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022-2023
Số/Ký hiệu: 4822/SGDĐT-NV2
Ngày ban hành: 12/12/2022
Ngày ban ký: 12/12/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022-2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4822-2022_0001.pdf