• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Đóng góp ý kiến góp ý dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Đóng góp ý kiến góp ý dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 3680/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 05/11/2020
Ngày ban ký: 05/11/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đóng góp ý kiến góp ý dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3680-2020-1.pdf