• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Dự thảo báo cáo về quản lý thông tin BDTX cho GV và CBQLCSGDPT (Báo cáo TEMIS) của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm 2020.

Tiêu đề: Dự thảo báo cáo về quản lý thông tin BDTX cho GV và CBQLCSGDPT (Báo cáo TEMIS) của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm 2020.
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 31/03/2021
Ngày ban ký: 31/03/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Dự thảo báo cáo về quản lý thông tin BDTX cho GV và CBQLCSGDPT (Báo cáo TEMIS) của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm 2020.
File đính kèm: Tệp đính kèm: dongnai_bc-temis-1.docx