• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Dự thảo Kế hoạch số 3111/KH-UBND

Tiêu đề: Dự thảo Kế hoạch số 3111/KH-UBND
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 15/06/2020
Ngày ban ký: 15/06/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Dự thảo lấy ý kiến Kế hoạch Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa
File đính kèm: Tệp đính kèm: duthao.docxVăn bản khác