• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ ABC Bingo tại thành phố Biên Hoà, Trung tâm Ngoại ngữ Luân Đôn tại huyện Vĩnh Cửu và Trung tâm Ngoại ngữ H-Phạm Mai tại thành phố Biên Hoà

Tiêu đề: Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ ABC Bingo tại thành phố Biên Hoà, Trung tâm Ngoại ngữ Luân Đôn tại huyện Vĩnh Cửu và Trung tâm Ngoại ngữ H-Phạm Mai tại thành phố Biên Hoà
Số/Ký hiệu: 556, 557, 558/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 18/05/2023
Ngày ban ký: 18/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ ABC Bingo tại thành phố Biên Hoà, Trung tâm Ngoại ngữ Luân Đôn tại huyện Vĩnh Cửu và Trung tâm Ngoại ngữ H-Phạm Mai tại thành phố Biên Hoà
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-556.pdfTệp đính kèm: qd-558.pdfTệp đính kèm: qd-557.pdf