• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Giới thiệu nến tảng khảo sát, thu thập ý kiến bằng công cụ VNFORM

Tiêu đề: Giới thiệu nến tảng khảo sát, thu thập ý kiến bằng công cụ VNFORM
Số/Ký hiệu: 2934/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 24/07/2023
Ngày ban ký: 24/07/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Giới thiệu nến tảng khảo sát, thu thập ý kiến bằng công cụ VNFORM
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2934.pdfVăn bản khác