• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm trường PTDTNT giai đoạn 2008-2018

Tiêu đề: Góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm trường PTDTNT giai đoạn 2008-2018
Số/Ký hiệu: 2918/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 29/10/2018
Ngày ban ký: 29/10/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm trường PTDTNT giai đoạn 2008-2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2918_gddt_gdtrh.pdfTệp đính kèm: du_thao_bao_cao_docx.docxTệp đính kèm: phu_luc_kem_bc_so_docx.doc