• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn bổ sung triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Hướng dẫn bổ sung triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 1451/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20/04/2022
Ngày ban ký: 20/04/2022
Loại văn bản: Chỉ đạo, điều hành
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1451-2022.pdfVăn bản khác