• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn các đối tượng áp dụng, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh

Tiêu đề: Hướng dẫn các đối tượng áp dụng, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu: 852/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 13/03/2023
Ngày ban ký: 13/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn các đối tượng áp dụng, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 22
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-852-2023_0001.pdf