• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn chuyển công tác và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo

Tiêu đề: Hướng dẫn chuyển công tác và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo
Số/Ký hiệu: 2363/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 30/07/2020
Ngày ban ký: 30/07/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn chuyển công tác và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2363-2020-1.pdfVăn bản khác