• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2018-2019

Tiêu đề: Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 2786/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 12/10/2018
Ngày ban ký: 12/10/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: csvc_thietbi_khtc.pdfTệp đính kèm: bieumau.xlsx