• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2019-2020

Tiêu đề: Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 2707/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 28/08/2019
Ngày ban ký: 28/08/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: bieumau.xlsxTệp đính kèm: cv-2707-2019.signed.pdf