• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2020 - 2021

Tiêu đề: Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2020 - 2021
Số/Ký hiệu: 2840/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 07/09/2020
Ngày ban ký: 07/09/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2020 - 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: _bieu_mau_kem_theo_bao_cao_viec_su_dung_tbdh_20_21.xlsxTệp đính kèm: cv-2840-2020-1.pdf