• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn công tác thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm học 2018-2019

Tiêu đề: Hướng dẫn công tác thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 1237/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 18/5/2018
Ngày ban ký: 18/5/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Lưu ý: - Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/7/2018 tại phòng TCCB Sở GDĐT. - Thành phần hồ sơ được quy định tại công văn số 1237/SGDĐT-TCCB ngày 18/5/2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1237_huongdancongtacthuyenchuyen.pdf



Văn bản khác