• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong trường học, năm 2022

Tiêu đề: Hướng dẫn Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong trường học, năm 2022
Số/Ký hiệu: 243/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 17/01/2022
Ngày ban ký: 17/01/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong trường học, năm 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-243-2022.pdfVăn bản khác