• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong trường học, năm 2023

Tiêu đề: Hướng dẫn Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong trường học, năm 2023
Số/Ký hiệu: 5184/HD-SGDĐT
Ngày ban hành: 30/12/2022
Ngày ban ký: 30/12/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong trường học, năm 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-5184-2022_0001.pdfVăn bản khác