• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn dạy Nghề phổ thông năm học 2020 - 2021

Tiêu đề: Hướng dẫn dạy Nghề phổ thông năm học 2020 - 2021
Số/Ký hiệu: 3145/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 02/10/2020
Ngày ban ký: 02/10/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn dạy Nghề phổ thông năm học 2020 - 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3145-2020-1.signed.pdf