• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc trung học, năm học 2018-2019

Tiêu đề: Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc trung học, năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 3174/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 22/11/2018
Ngày ban ký: 22/11/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc trung học, năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 3174_huongdankiemtrahk1.pdfVăn bản khác