• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn thi Nghề phổ thông năm học 2019–2020

Tiêu đề: Hướng dẫn thi Nghề phổ thông năm học 2019–2020
Số/Ký hiệu: 2151/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 13/07/2020
Ngày ban ký: 13/07/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thi Nghề phổ thông năm học 2019–2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2151-2020-1.pdfTệp đính kèm: huongdanthinghe_2020.docTệp đính kèm: file_nhapbangexcel.xlsTệp đính kèm: mau_nhaplieuhoidongthinpt_2020.xlsx