• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông
Số/Ký hiệu: 364/SGDĐT-NV2
Ngày ban hành: 13/02/2019
Ngày ban ký: 13/02/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông
File đính kèm: Tệp đính kèm: 364tudanhgia.pdfTệp đính kèm: cv_5932_bgddt.pdfTệp đính kèm: 2_.phuluc_bieumautdg_pt.docTệp đính kèm: 3_phuluc_bieumautdg_mn.docTệp đính kèm: 4_mauquyetdinhtlhd_tdg.docx