• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn thực hiện đăng ký và kiểm tra thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài kiểm định CLGD

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện đăng ký và kiểm tra thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài kiểm định CLGD
Số/Ký hiệu: 2453/SGDĐT-NV2
Ngày ban hành: 05/08/2019
Ngày ban ký: 05/08/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện đăng ký và kiểm tra thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài kiểm định CLGD
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_2453_2019.signed.pdf