• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đối với TTHC

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đối với TTHC
Số/Ký hiệu: 1732/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 09/06/2020
Ngày ban ký: 09/06/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đối với TTHC
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1731-2020-1.pdfVăn bản khác