• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2021-2022

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2021-2022
Số/Ký hiệu: 3624/SGDDT-NV1
Ngày ban hành: 07/09/2021
Ngày ban ký: 07/09/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2021-2022
File đính kèm:
Văn bản khác