• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc
Số/Ký hiệu: 2490/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 13/09/2018
Ngày ban ký: 13/09/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2490_huongdannvnh_gdtrh.pdf