• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với Giáo dục thường xuyên

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với Giáo dục thường xuyên
Số/Ký hiệu: 3403/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 22/08/2023
Ngày ban ký: 22/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với Giáo dục thường xuyên
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3403.pdfVăn bản khác