• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022
Số/Ký hiệu: 4088/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 11/10/2021
Ngày ban ký: 11/10/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4088-2021.pdfVăn bản khác