• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Hướng dẫn tiêu chuẩn, Quy trình xét công nhận sáng kiến; xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Hướng dẫn tiêu chuẩn, Quy trình xét công nhận sáng kiến; xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 1639/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 22/04/2021
Ngày ban ký: 22/04/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn tiêu chuẩn, Quy trình xét công nhận sáng kiến; xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Na
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1639-2021-1.pdfTệp đính kèm: phu-luc-3_mau-to-trinh-de-nghi-cong-nhan-sang-kien.docxTệp đính kèm: phu-luc-2_mau-tong-hop-bao-cao-de-tai-nckh.docxTệp đính kèm: phu-luc-1_mau-tong-hop-bao-cao-sang-kien.docxVăn bản khác
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h