• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi lập trình giả lập Robotics lần thứ 2, năm 2019

Tiêu đề: Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi lập trình giả lập Robotics lần thứ 2, năm 2019
Số/Ký hiệu: 3373/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày ban ký: 30/10/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi lập trình giả lập Robotics lần thứ 2, năm 2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3373-2019-1.pdf