• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn tổ chức khảo sát thử nghiệm chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11

Tiêu đề: Hướng dẫn tổ chức khảo sát thử nghiệm chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11
Số/Ký hiệu: 777/SGDĐT-NV2
Ngày ban hành: 21/03/2019
Ngày ban ký: 21/03/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức khảo sát thử nghiệm chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11
File đính kèm: Tệp đính kèm: 777_danhgiahslop11.pdf