• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Hướng dẫn Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 412/HD-SGDĐT
Ngày ban hành: 28/01/2022
Ngày ban ký: 28/01/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bà
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2021-qd-2573_4.pdfTệp đính kèm: 2-2021-qd-5309_qd_trien_khai_cua_ubt.pdfTệp đính kèm: qd_-_phu_luc_kem_theo_tthc_nd_105_2.pdfTệp đính kèm: cv-412-2022.pdfVăn bản khác