• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2018-2019

Tiêu đề: Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 1131/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 17/04/2019
Ngày ban ký: 17/04/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1131_tongketthidua.pdfTệp đính kèm: donvi_thi-dua_2018---2019.rar