• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2019 - 2020

Tiêu đề: Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2019 - 2020
Số/Ký hiệu: 1810/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 16/06/2020
Ngày ban ký: 16/06/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2019 - 2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1810-2020-1.pdfTệp đính kèm: de_nghi_cong_nhan_muc_do_htnv.docTệp đính kèm: phuluc-2.docxTệp đính kèm: thanh_tich_ca_nhan.docVăn bản khác