• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học và Ngày Hội STEM năm học 2021-2022

Tiêu đề: Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học và Ngày Hội STEM năm học 2021-2022
Số/Ký hiệu: 4415/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 02/11/2021
Ngày ban ký: 02/11/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học và Ngày Hội STEM năm học 2021-2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4415-2021.pdfTệp đính kèm: phu_luc_i_cac_mau_phieu_2021.doc