• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2023 - 2024

Tiêu đề: Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2023 - 2024
Số/Ký hiệu: 3494/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 29/08/2023
Ngày ban ký: 29/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2023 - 2024
File đính kèm: Tệp đính kèm: cac-mau-phieu-thi-khkt-2024.docTệp đính kèm: cv-3494.pdfVăn bản khác