• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp từ năm học 2019-2020

Tiêu đề: Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp từ năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 2159/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 08/07/2019
Ngày ban ký: 08/07/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp từ năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2159-2019-1.pdf