• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2019-2020

Tiêu đề: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 969/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 01/01/2000
Ngày ban ký: 01/01/2000
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: 969_tuyensinhdantoc.pdfTệp đính kèm: cac_mau_kem_cv_so_969_hdts_lop_6.rar