• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2020 - 2021

Tiêu đề: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2020 - 2021
Số/Ký hiệu: 1411/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 13/05/2020
Ngày ban ký: 13/05/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2020 - 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1411-2020-1.signed.pdf